Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian