Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng