Khoa Cử - Lò Luyện Thi Đại Học Số 1

Bảng giá khóa ôn luyện

1 môn

129.000đ/Năm

 • 10.000+ câu hỏi trọng tâm/Môn
 • Đáp án giải chi tiết mỗi câu
 • 3 Hình thức ôn luyện (Môn - Chương - Chuyên Đề)
 • 3 Mức độ ôn luyện (5-7+ - 8+ - 9+)
 • Luyện đề 3 mức độ (5-7+ - 8+ - 9+)
 • (Hỗ trợ học viên 24/7
 • Không giới hạn số lần ôn luyện
 • Lịch sử ôn luyện
 • Ôn luyện trên Điện Thoại - Máy Tính dễ dàng
Đăng ký

3 môn

299.000đ/Năm

 • 10.000+ câu hỏi trọng tâm/Môn
 • Đáp án giải chi tiết mỗi câu
 • 3 Hình thức ôn luyện (Môn - Chương - Chuyên Đề)
 • 3 Mức độ ôn luyện (5-7+ - 8+ - 9+)
 • Luyện đề 3 mức độ (5-7+ - 8+ - 9+)
 • Hỗ trợ học viên 24/7
 • Không giới hạn số lần ôn luyện
 • Lịch sử ôn luyện
 • Ôn luyện trên Điện Thoại - Máy Tính dễ dàng
Đăng ký

5 môn

399.000đ/Năm

 • 10.000+ câu hỏi trọng tâm/Môn
 • Đáp án giải chi tiết mỗi câu
 • 3 Hình thức ôn luyện (Môn - Chương - Chuyên Đề)
 • 3 Mức độ ôn luyện (5-7+ - 8+ - 9+)
 • Luyện đề 3 mức độ (5-7+ - 8+ - 9+)
 • Hỗ trợ học viên 24/7
 • Không giới hạn số lần ôn luyện
 • Lịch sử ôn luyện
 • Ôn luyện trên Điện Thoại - Máy Tính dễ dàng
Đăng ký

© Khoacu 2020. All rights reserved.